Fan Club Art Abyss Pokémon: Sword and Shield

Pokemon Shield : Sobble by OakuYuuta

Pokemon Shield : Sobble by OakuYuuta
Attribution
Created By: OakuYuuta


Additional Info from OakuYuuta:

Tôi chỉ cover lại nó thôi !! 🙂 ) Xin đừng ném đá quá nhiều trình tớ còn kém lắm Tehe !!! 

Stats/Info
Community
Add A: Comment