Fan Club Art Abyss Pokémon: Sword and Shield

Pokemon Shield : Sobble by OakuYuuta

Created By: OakuYuuta
Additional Info:

Tôi chỉ cover lại nó thôi !! 🙂 ) Xin đừng ném đá quá nhiều trình tớ còn kém lắm Tehe !!! 

ID / Dimensions / Size / Type 121290 / 1646x2120 / 3.52 MB / PNG
License Unknown
Date Added 3 years, 4 months, 26 days ago

Comments & Captions: